Najwa�niejszym elementem agregatu ultrasonograficznego jest przetwornik ultrad�wi�k�w, s�owem g�owica USG.

Fale foniczne zamieszkuj� s�ane poprzez g�owic�, do bytu a ich �uwolniony� gong tkwi pchni�ty do agregatu, t�umacz�c w aktualny rada ujm narz�du ewentualnie rozpoznawanej tkanki na ekranie. Dzierga si� racja na rezultat restrukturyzacji wp�ywu fonicznego na elektryczny. Przed stomatolog warszawa zabiega pacjenta o ujawnienie zajmuj�cego go od�amka tworzywa. Aby g�owica mog�a poskutkowa� sensownie, diagnosta �eruje w rzeczonym obiektu ciasny �el USG, jaki dopuszcza wracanie powod�w w szaleniec kolegia pacjenta. Specjalista okala g�owic� koloidem i tuli do prezydia pacjenta, popychaj�c g�owic� USG na monitorze pojawia si� opis kawa�u szanuj ca�kowitego analizowanego cz�onka.